Σχολές Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου για παιδιάΛιτόχωρο Πιερίας

Σχολές Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου για παιδιά σε περιοχές του Ν. Πιερίας

λογότυπο σχολής

ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ

Οκινάουα Τε Τάι Παγκράτιο Ζίου Ζίτσου Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου Κικ Μπόξινγκ Παιδικά τμήματα
Στο σωματείο με έτος ιδρύσεως 2009, διδάσκουν η Καραλέξη Ιωάννα και ο Χάνδρος Θεόδωρος.