Σχολές Τανγκ Σου Ντο (Σου Μπακ Ντο) για παιδιάΑργυρούπολη Αττικής

Σχολές Τανγκ Σου Ντο (Σου Μπακ Ντο) για παιδιά σε περιοχές του Ν. Αττικής

λογότυπο σχολής

ΑΘΛΟΣ

Ζίου Ζίτσου Τανγκ Σου Ντο (Σου Μπακ Ντο) Κικ Μπόξινγκ Παιδικά τμήματα
Δάσκαλος του συλλόγου είναι ο Ελευθέριος Κατσαλίφης. 5ο νταν Soo Bahk Do, 2ο νταν Ζιου Ζιτσου και 3ο νταν Self Defence.