Ένα σεμινάριο Κραβ Μαγκα, μία μοναδική εμπειρία

εικόνα άρθρου
Η σχολή Κραβ Μαγκά Περιστερίου, παρέδωσε ένα δωρεάν εισαγωγικό σεμινάριο Κραβ Μαγκά  στους προσκόπους του Χαϊδαρίου με τον εκπαιδευτή Χρήστο Τζήκα.

Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή με μεγάλη χαρά από τους δασκάλους της σχολής και η ζύμωση και των δύο έφερε ένα όμορφο αποτέλεσμα άψογη συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων.